طراحی سایت سئو شده

سئو عمل بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو به گونه ای که سایت در موتورهای جستجو رتبه خوبی داشته باشد. طراحی سایت سئو شده به معنی ساخت سایت به گونه ای است که تمام نکات بهینه سازی سایت در کدنویسی، طراحی و سرعت سایت به خوبی رعایت شود.